Chính Sách Bảo Mật | Xôi Chè Cúng Bình Dương

1. Giới thiệu

Xôi Chè Cúng Bình Dương (sau đây gọi là “chúng tôi”) tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.


2. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.
  • Thông tin giao dịch: Chi tiết đơn hàng, phương thức thanh toán, lịch sử mua hàng.
  • Thông tin sử dụng: Thông tin về cách bạn tương tác với trang web, bao gồm cookies và địa chỉ IP.

3. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Xử lý đơn hàng: Đảm bảo giao hàng đúng địa chỉ và thời gian.
  • Cải thiện dịch vụ: Nâng cao trải nghiệm người dùng dựa trên phản hồi và tương tác của bạn.
  • Gửi thông tin quảng cáo: Chỉ khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ gửi các thông báo về khuyến mãi và cập nhật dịch vụ.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Đối tác vận chuyển: Để hoàn thành việc giao hàng.
  • Yêu cầu pháp lý: Khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật theo quy định.

5. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát hoặc tiết lộ không mong muốn.


6. Quyền Lợi Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại hỗ trợ.


7. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được đăng tải.


8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:


Xôi Chè Cúng Bình Dương cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ luôn cập nhật chính sách bảo mật để phù hợp với những thay đổi về pháp lý và công nghệ mới.

hotline